HOE WERKT BMRT

De Techniek die ik heb ontwikkeld is gebaseerd op Toegepaste kinesiologie (spiertesten) en meridianen. Gedragskinesiologie werd eind jaren 1970 verfijnd door Dr. John Diamond, die psychiater was, en hij legde ook een verband met specifieke emoties en acupunctuurmeridianen. Er zijn veel modaliteiten die spiertesten en meridianen gebruiken in hun aanpak om mensen met verschillende emotionele en fysieke aandoeningen te helpen, allemaal met erkend succes. Mijn aanpak richt zich ook op meridianen, tappen en positieve affirmatieverklaringen, waarvan veel cliënten in eerste instantie denken dat het hetzelfde is als EFT (Emotional Freedom Technique), maar zich al snel realiseren dat mijn aanpak totaal anders en veel specifieker is, omdat ik slechts met één geïsoleerde meridiaan werk.

Ik ben ook in staat geweest om de volgens mij onbewuste barrières/gebeurtenissen in het primitieve brein te identificeren en te lokaliseren die het primitieve brein nog steeds in staat stellen te geloven dat de cliënt veiliger is met dit probleem. Via kinesiologie-tests stel ik zelfs vast dat het onbewuste brein kan geloven dat het meer gevaar loopt door zijn probleem los te laten, ook al denken en geloven ze bewust dat ze het willen oplossen. Dit zijn de cliënten die bij mij komen met hun probleem dat al vele jaren bestaat, met slechts korte verlichting van hun probleem na andere interventies en waarbij het altijd lijkt terug te keren.

Ik geloof dat het unieke van mijn werk is, dat ik elk specifiek aanwezig probleem controleer op dit primitieve beschermingsmechanisme van de hersenen. Ik geloof dat dit gecontroleerd en opgelost moet worden voordat elk aanwezig probleem kan worden opgelost. Is dit beschermingsmechanisme eenmaal gecontroleerd en gereset met BMRT, dan kan ik het oorspronkelijke probleem oplossen door verdere tests en toepassing van BMRT. Dit primitieve beschermingsmechanisme is vaak een gebeurtenis van vele jaren geleden, die de cliënt nu bewust is vergeten of als onbelangrijk of irrelevant beschouwt, en vaak zijn door deze gebeurtenis negatieve overtuigingen gecreëerd, die de cliënt nu beperken in de context van zijn huidige probleem.

BMRT is een techniek die zowel persoonlijk als op afstand kan worden toegepast, wat betekent dat het behandelen van iemand die in een ander land woont nog steeds even succesvol is als in mijn behandelkamer. De mogelijkheden van deze techniek groeien en het succes blijkt uit de cliënten die ik op vele locaties behandel.

Jammer dat Bowentherapie in België nog zo onbekend is